Persoonlijke-begeleiding

Persoonlijke begeleiding
ACHTERGRONDINFORMATIE

 

Mijn manier van persoonlijk begeleiden gaat er vanuit dat iedereen op elk moment leert. Onbewust verandert er elke dag wel wat in ons leven en leren we daarmee omgaan. Soms lukt dat aanpassen niet en worden we geconfronteerd met een gevoel van onvermogen.

De jeugd van tegenwoordig is niet meer die van vroeger.

 

Leuk hoor dat afstandsonderwijs, maar wie ben ik dan nog?

 

Hoe blijf ik heel in de steeds meer eisende omgeving?

Het idee van het sociaal-constructivisme, dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen, heeft mij altijd aangesproken. Het beïnvloedt daarmee ook mijn manier van begeleiden: ik help je onderzoeken hoe je jouw keuzes laat bepalen door jouw eigen achtergrond, naast de reacties en opvattingen in de sociale omgeving. Gevolgd door de vraag hoe dat zou zijn als je vanuit je authentieke kern zou handelen.

Mijn manier van werken is gebaseerd op mijn coach- en supervisoropleidingen en doe ik vanuit mijn 40 jaar ervaring in diverse typen onderwijs. Van docent tot rector, van MBO tot VO: ik heb het gezien. En meer nog: ik heb aan den lijve ondervonden wat er goed en mis kan gaan en wat dat met je doet. Je bent dus welkom met wat jou ook maar bezighoudt.

Wanneer

 

Het kan zijn dat je nog worstelt met de methodiek van les- of leidinggeven. Naarmate het proces vordert, komt vanzelf jouw beleving in het werken meer centraal te staan.

“Wat raakte me en welke invloed had dit op mijn handelen?”.

Er kunnen verdiepende vragen komen over hoe jij je als persoon ten dienste kan stellen van de ontwikkeling van mensen. Of een zoektocht naar het zodanig omgaan met de methodiek dat deze past bij jouwzelf in jouw situatie. Sommigen houden zich bezig met existentiële vragen als:

 

 

Wat is de betekenis van onderwijs?

In hoeverre ben ik leraar, leidinggevende, in hoe verre opvoeder?

Wat wil ik vanuit mijn betekenissysteem meegeven en hoe geef ik dat dan vorm binnen mijn onderwijsorganisatie?

 

Tijdens onze samenwerking leer je dus de relatie tussen denken, voelen, willen en handelen te onderzoeken. Een evenwichtige samenhang tussen deze aspecten is voorwaarde voor een professionele houding. Reflecteren is het kernbegrip; door te reflecteren op het handelen, ontstaat er meer inzicht. En natuurlijk kijken we samen naar de effecten van jouw nieuwe manier van handelen: je ontwikkelt nieuw gedrag en dat gaat niet vanzelf. Daar ondersteun ik je bij.

 

 “Niets is zo zacht, volgzaam en soepel als water,
en niets kan zo verpletterend werken.”

 

Leidinggeven -of je dat aan jezelf is of aan anderen- is veeleisend in deze complexe en onzekere tijden. Het vereist meer dan kennis alleen: het vraagt om met inzicht en wijsheid en in verbinding met anderen bedoeling en richting te kunnen geven. Dan heb je vooral ook jezelf te leren kennen. Wat zet jij in? Wat houdt jij achter? Zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zijn de basis voor wijs leiderschap. Leiderschap dat zacht en volgzaam is als dat kan en krachtig en doortastend als dat moet.

Welke begeleiding je ook kiest, deze drie spiegels zal ik je steeds voorhouden.

Performance coaching

 

In elke persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt je geconfronteerd met motiverende en remmende overtuigingen. Daarbij past een vorm van begeleiding gericht op de verbetering van de persoonlijke effectiviteit.

 

Ik ondersteun je bij het onderzoeken van wat jou inspireert, mede door jouw kwaliteiten beter te leren kennen en benutten.. Afhankelijk van de al aanwezige inzichten stel je een actieplan op, waarmee je aan de slag gaat. De daarmee opgedane ervaringen zijn onderwerp van reflectie in onze gesprekken.

Supervisie

 

Supervisie is een instrument om competenter te worden. Dat betekent dat het ook kan worden ingezet als er geen problemen zijn. De wens om het professioneel functioneren naar een hoger niveau te tillen is voldoende.

 

In de supervisie gaan we normen en waarden onderzoeken. Jouw eigen normen en waarden, maar ook de professionele normen en waarden die het fundament vormen onder jouw wijze van werken en die van jouw organisatie. Conflicterende situaties worden zo (h)erkend.

 

Ik begeleid je in de stappen die behulpzaam zijn bij het inzicht krijgen in en omgaan met die situaties. Daardoor ben je na afloop beter voorbereid op en opgewassen tegen de uitdagingen van alle dag.

Leiderschapsontwikkeling

 

In deze Tijd van Veranderingen (of Verandering van Tijd?), waarin waarden en overtuigingen in het geding zijn, wordt van (toekomstig) leidinggevenden meer gevraagd dan alleen managen. Kwetsbaarheid, kracht en geloofwaardigheid zijn onmisbare kwaliteiten geworden. Dat betekent het tonen van karakter wanneer het echt spannend wordt: hoe ga je om met macht en weerstand? Dan kom je uit bij fundamentele kwaliteiten als moed, wijsheid, zelfbeheersing, rechtvaardigheid en vertrouwen.

 

Hierbij begeleid ik je vanuit een biografisch perspectief: vanuit verleden (“Wat deed je?”) en de toekomst (“Wat wil je gaan doen?) naar het heden (“Wat zijn de eerste stappen die je gaat zetten?”).

Methodiek

 

Kunnen omgaan met moeilijkheden is doorslaggevend voor je geluk. Mijn begeleiding is daarom gericht op het ontwikkelen van jouw zelf-begeleidend en zelf-bevrijdend vermogen, zodat je kunt gaan doen wat écht goed voor je is.


In onze samenwerking zal ik de gids zijn die jou begeleidt naar het makkelijker omgaan met alles wat zich aandient en daarin volledig jezelf kunnen zijn. Het gaat om het innemen van jouw plek vanuit ‘autonomie in verbinding’.

In onze gesprekken buigen we ons over wat er op dat moment bij jou speelt. Dat zal grotendeels in de vorm van een gesprek zijn, omdat het belangrijk is dat je letterlijk je verhaal kunt vertellen. Ik begeleid je bij het uitrafelen van jouw verhaal tot je bij de kern komt. Daar is meestal een moment van herkenning; “O, zit dat zo!”.

Hoe ik werk is geen therapie, maar privé-ervaringen en socialisatie kunnen aan bod komen, omdat die jou hebben gevormd. Dus waar jouw geschiedenis jouw functioneren raakt, kan ze onderwerp van gesprek zijn om tot beter begrip van jouw keuzes te komen.

 

Omdat alleen praten en denken vaak onvoldoende werkt (dat doe je vast al genoeg) en om de sessies boeiend en onderhoudend te laten zijn, zal ik niet alleen vragen stellen, maar ook diverse werkvormen inzetten (voice dialogue, opstellingen, begeleide visualisaties, etc.). Deze werkvormen helpen je zaken te verhelderen door er op een andere manier naar te kijken. Heel vaak levert dit verrassende inzichten op.

 

Wat ik van jou verwacht is dat je voor iedere bijeenkomst een reflectie schrijft op ons vorige gesprek en een casus inbrengt die je wilt bespreken. Gedurende onze samenwerking neem ik aan dat je bereid bent ook buiten onze gesprekken met jouw proces bezig te zijn door erop te reflecteren.

 

Wat ik zal inbrengen is empathie, inlevingsvermogen en respect voor jou en jouw proces. Daarnaast mijn inzicht in en ervaring met onderwijs en onderwijsprocessen. En ten slotte het kunnen leggen van de relatie tussen levensvisie, onderwijsvisie en de onderwijspraktijk.

 

Je mag van mij dus indringende gesprekken verwachten, maar wel vanuit het principe dat jouw beroep uitgangspunt en punt van terugkeer is. De essentie is het ontwikkelen en toepassen van de nieuwe inzichten in de praktijk.

Resultaat

 

Doel is dat je jouw kwaliteiten meer en meer gaat verdiepen. Je wordt daardoor zelfstandiger en op een natuurlijker manier verbonden met je omgeving. Je gaat verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt en die zijn passend bij zowel jou als jouw omgeving.

Je zal merken dat je door de manier waarop jij in het leven gaat staan als vanzelfsprekend een rolmodel bent die anderen inspireert.

Na afloop

 

Wanneer we onze samenwerking afronden heb je het reflecteren op jouw functioneren verder ontwikkeld. Je hebt een interne dialoog eigen gemaakt en ben je bewust geworden van jouw stijl van les- of leidinggeven. Daarmee ben je niet alleen beter toegerust voor je taak, maar kun je ook een bijdrage leveren in het ondersteunen van andere collega’s en in de ontwikkeling van het beleid en de organisatie van de school.

Contact 

 

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we wat de leervraag is en of ik daarin kan ondersteunen. Tenzij een cliënt het traject geheel op eigen initiatief doet, zal bij een eventueel vervolg op enig moment een gesprek plaatsvinden met cliënt en de leidinggevende.

Het initiatief kan van de organisatie uitgaan. Een cliënt kan ook zelf het initiatief nemen en vervolgens aan de organisatie voorstellen het op te nemen in zijn Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).

Het traject start met een apart intakegesprek met de cliënt.

Contract

 

Het gaat om de ontwikkeling van de beroepsidentiteit. Er zal dus worden geformuleerd met welke aspecten de cliënt zich in de supervisie wil bezighouden. Gedurende het proces kunnen echter andere, eventueel met het aangegeven thema samenhangende aspecten naar voren komen, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling. De uitkomst van het begeleidingstraject kan dus niet van te voren in ‘eindtermen’ worden vastgelegd. De leidinggevende kan in samenspraak met de cliënt een richting aangeven, maar het is mogelijk dat er tijdens het traject nieuwe, soms onverwachte, thema’s naar voren komen die belangrijker blijken.

 

Gezien het persoonlijke karakter van de gesprekken is het van belang te vermelden dat er niets zonder medeweten van de cliënt met derden wordt besproken. Ik hanteer daarbij dus een geheimhoudingsplicht.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op via het contactformulier. 

MEER ONDERWERPEN

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.