Mediation

MEDIATION

ACHTERGRONDINFORMATIE

Je had de hoop al opgegeven dat de relatie met je collega nog goed zou komen. Jullie gesprekken leiden niet meer tot de verwachting dat er een vergelijk zal komen: het is een herhaling van (kwade) zetten. Regelmatig vraag je je af of dit nog goed komt. Misschien heb je zelfs al aan gedacht een jurist in te schakelen.

 

Als je dit herkent, raad ik je aan eens onder begeleiding met elkaar in gesprek te gaan. Laat je verrassen door nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven om er wel met elkaar uit te komen. Een paar gesprekken kunnen al helpen de verhoudingen weer vlot te trekken. Kom in actie en neem het initiatief.

 

Een werkomgeving doet niet alle een beroep op vakkennis, maar vooral ook op relationele vaardigheden. En ja, dan gaat er weleens wat mis met de afstemming. Samenwerken is niet altijd eenvoudig en gaat met vallen en opstaan. Hoe je een goede werkrelatie vormgeeft, haal je daarom niet uit een boekje. Daarom: als je merkt dat je samenwerking onder druk staat en het lukt niet om er samen uit te komen, laat je dan ondersteunen. Van luisteren en verhelderen heb ik mijn beroep gemaakt om jullie te kunnen begeleiden.

Wanneer

 

Wacht in ieder geval niet te lang! Helaas hebben we niet altijd vroeg genoeg in de gaten dat er iets mis is gegaan. Bijvoorbeeld wanneer jullie in verlammende patronen zijn beland en gesprekken niet worden gevoerd of steeds uit de hand lopen. Er blijven maar zaken onopgelost en jullie trekken je terug.

 

We begrijpen elkaar niet meer.

 

Ik werk liever alleen dan samen.

 

Ik ga met pijn in m’n buik naar m’n werk.

 

Ook een gezonde samenwerking kent z’n pieken en dalen en mensen -dus ook collega’s- zijn allemaal uniek. Dat maakt dat situaties niet zijn te vergelijken en je op je eigen gevoel moet vertrouwen om vast te stellen of jullie verhouding nog werkbaar is.

 

We maken steeds opnieuw ruzie.

 

Andere collega’s blijven uit onze buurt.

 

We zijn niet meer productief.

 

Het gevaar bestaat dat je elkaar gaat ontwijken, omdat je uit de kille stilte of verhitte discussies wilt blijven. Wacht dus niet te lang als je twijfelt of het nog wel goed gaat. Trek aan de bel voor je te ver uit elkaar bent gegroeid en dat normaal bent gaan vinden.  Voor je er erg in hebt is ‘klein ongemak’ uitgegroeid tot serieuze schade.

Mijn aanpak

 

Arbeidsbemiddeling of mediation is een manier van conflictoplossing, waarbij medewerkers onderling en/of samen met werkgever, er onder begeleiding van een onafhankelijke begeleider in harmonie uitkomen. De mediator is geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

 

In de praktijk blijkt dat de aanpak van de begeleider van groter belang is dan de gehanteerde methode. Ik creëer primair een sfeer van vertrouwen en veiligheid, waarbinnen jullie de moed vinden om jezelf te laten zien en horen. De openheid die nodig is om weer tot elkaar tot komen is bij mij in goede handen.

 

Ik zet meerdere bewezen methoden in, omdat ik niet geloof dat er een alles zalig makende is. Daarvoor is elke mens en zeker elke situatie te verschillend. De sleutel voor een gezonde relatie ligt bij het goed naar elkaar kunnen luisteren en het verhaal van de ander niet gelijk persoonlijk nemen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Daar kun je mijn hulp goed bij gebruiken. Ik ga jullie manieren van (uit)praten leren die je de rest van je leven kunt gebruiken.

 

Ik weet niet meer hoe we onze conflicten kunnen oplossen.

 

Ik ben het plezier in m’n werk kwijt geraakt.

 

We vertrouwen elkaar niet meer.

 

De belangrijkste rol die ik neem is misschien wel die van de buitenstaander met levens- en werkervaring. Mijn aanleg en ervaring hebben gemaakt dat mijn ogen en oren scherp waarnemen. Dat maakt dat ik begrijpen kan combineren met heldere inzichten. Je mag daarom van mij verwachten dat ik onpartijdig ben, me in jullie beiden en de situatie verdiep, daarvoor doordringende vragen stel én mogelijk confronterend spiegel. Sowieso heb ik veel aandacht voor jullie behoefte aan veiligheid en vertrouwen.

Ik baseer mijn manier van met jullie werken onder andere op het gedachtegoed van systemische interventies voor conflicten in organisaties (Joep Choy) en Emotionally Focused Therapy (EFT, Sue Johnson). Belangrijke pijlers zijn meervoudige partijdigheid, circulair interviewen, en (duivelse) dialogen.

Wat het van jullie vraagt

 

Je kunt een relatie als een systeem zien, waarin alles op elkaar reageert. Een relatie doet dus iets met je, waardoor je je anders gaat gedragen én oude patronen worden uitvergroot. Dat betekent dat er meer speelt dan alleen maar ‘bij elkaar passen’. Als je met mij aan de slag gaat, moet je bereid zijn ook jezelf onder de loep te nemen. Je gaat dan merken dat zowel jij als jullie relatie daarvan groeit!

 

Ik wil inzicht in mijn eigen aandeel krijgen.

 

Ik wil mijn collega beter leren kennen.

 

Gedrag veranderen vraagt een moedige houding en doorzettingsvermogen. Als je dit ervoor overhebt, laat je daarmee weten hoe waardevol de samenwerking nog steeds is. Laat elkaar dus merken dat deze uitdaging je serieus is.

 

Essentiële aspecten bij mediation zijn veiligheid en is vrijwilligheid. Alleen als allen bereid zijn om aan het proces mee te werken, kunnen we met elkaar aan de slag.

Wat het jullie biedt

 

Mediation kent een aantal voordelen, vergeleken met een gerechtelijke procedure. Allereerst is mediation sneller afgerond en daarmee de kosten een stuk lager dan bij een gerechtelijke procedure. Veel belangrijker is wellicht de betrokkenheid bij de uitkomst, die bij mediation inspraak van alle partijen vraagt, terwijl bij een gerechtelijke procedure de rechter de beslissing oplegt. Hiermee draagt mediation bij aan het herstellen van prettige verstandhoudingen, waardoor een conflict op een goede manier kan worden afgerond.

Traject

 

Door de bank genomen voer ik met betrokkenen en eventueel hun leidinggevende een of twee individuele gesprekken. Daarmee probeer ik tot de kern van het geschil te komen en te kijken waar de opening ligt om met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat iedereen wordt betrokken, ook bij het formuleren van de uitkomst. Dit maakt het mogelijk tot een maatwerk te komen die tegemoet komt aan de belangen van alle partijen.

Wanneer betrokkenen besluiten met elkaar verder te gaan, ondersteun ik het formuleren van de daarvoor benodigde randvoorwaarden. Hiermee wordt handen en voeten gegeven aan het vermijden van het opnieuw ontstaan van een verstoring.


Mocht de bemiddeling onverhoopt leiden tot het ontbinden van de arbeidsrelatie, dan is een gang naar de rechter meestal niet nodig. Mijn betrokkenheid zorgt voor wederzijds begrip, waardoor de angel uit het conflict wordt verwijderd. De onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst gaan dan veelal in goed overleg.

Start

 

In een vrijblijvende kennismaking gesprek onderzoeken we wat jullie situatie is en of ik daarin kan ondersteunen. Het initiatief zal meestal van de organisatie uitgaan. Vaak wordt ik benaderd door of de leidinggevende van de betrokkenen of door de afdeling Personeelszaken wanneer een leidinggevende zelf berokken is. In ieder geval zal ik vanaf het eerste contact mijn neutraliteit borgen.

 

Gezien het persoonlijke karakter van de gesprekken is het van belang te vermelden dat er niets zonder medeweten van de cliënt met derden wordt besproken. Ik hanteer daarbij dus een geheimhoudingsplicht.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op via het contactformulier. 

MEER ONDERWERPEN

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.