Loopbaancoaching

Loopbaancoaching

ACHTERGRONDINFORMATIE

Loopbaancoaching: pak je eigen roer weer in handen!

 

Door mijn gevarieerde loopbaan ken ik de diverse omstandigheden die kunnen leiden tot een volgende stap in een carrière. Zelf heb ik driemaal een loopbaancoaching gevolgd. Alle weer anders en niet altijd makkelijk, wel bevredigend.

 

Met mijn les- en leidinggevende ervaring in het onderwijs weet ik waar jij het over hebt, als docent of als leidinggevende. Met een supervisor- en coachopleiding heb ik tevens de achtergrond om jou te ondersteunen bij het uitzetten van de bij jou passende koers.

Ik wil werk dat beter past bij waar ik voor wil staan.

 

Ik wil me verder ontwikkelen dan mijn huidige baan mogelijk maakt.

 

Ik wil iets anders doen, maar weet niet wat.

 

Hoe ga ik me verder ontplooien: in mijn huidige werk of elders?

Wanneer

 

Soms zijn de zaken die jou tegenhouden niet je leeftijd, opleidingsniveau of ervaring, maar je eigen twijfel. Zo kunnen er momenten in jouw (studie)loopbaan zijn dat je je afvraagt welke afslag je moet nemen om van betekenis te kunnen zijn, uitgaande van de bagage die je hebt verzameld.

 

Een groot deel van je tijd breng je door op je werk. Wanneer je net bent begonnen is het meestal nog uitdagend, maar na verloop van tijd kan een gevoel van sleur opkomen. Dan is bezinning op werk en toekomst aan de orde.  Ik kan jou coachen bij die bezinning: mijn coaching is erop gericht om je persoonlijk en professioneel te laten groeien en ontwikkelen binnen je loopbaan. 

 

Na onze gesprekken heb je meer inzicht in de loopbaan die bij jou past. Daarbij ken je jouw mogelijke weerstanden en hoe ze aan te gaan met de vaardigheden die je hebt. Na afloop weet je werk en privéleven goed in balans te houden, omdat je weet wat belangrijk voor jou is. Sowieso is je zelfvertrouwen gegroeid.

Geeft je baan je geen voldoening meer?

 

Sta je op het punt ontslagen te worden?

 

Starten op de (arbeids)markt, maar je weet niet hoe?

Methodiek

 

Geïnspireerd door mijn eigen loopbaantrajecten gids ik je bij jouw Weg van de Held (Joseph Campbell) die leidt tot de Terugkeer van de Koning in jou (vrij naar Ton van der Kroon). Je ontdekt de schat waarvoor jij wilt gaan, de draak die je daarvoor hebt te overwinnen en de uitdaging om er in de wereld voor te gaan staan. Je komt uit bij de waarden die jou drijven (vrij naar Johan Bouwmeester), zodat je weet wat je écht in je werk wilt vinden.

 

Ik ondersteun ik je bij het op een rijtje krijgen van wat jou motiveert en energie geeft, maar ook wat demotiveert. Daarnaast krijg je inzicht in je sterke en zwakke kanten en welke (dis)functionele werkhouding je hebt. Bovenal wordt helder welke jouw drijfveren, verlangens, vaardigheden en/ of talenten zijn.

Is dit nog wel wat mij motiveert.

Ik wil een nieuwe stap maken, maar iets houdt me tegen.

Ik loop vast. Hoe kom ik in beweging?

In 5 tot 10 gesprekken werken we met diverse werkvormen en (huiswerk)opdrachten, afgestemd op jouw proces. Na afloop heb je helder waar je voor wilt gaan. De persoonlijke belemmeringen die dat in de weg stonden heb je onder ogen gezien en opgelost. Daardoor weet je je helder en overtuigend te presenteren, als sollicitant of als (startende) ondernemer.

Succes begint met zelfkennis!

 

 

Het traject sluit je af met heldere en haalbare doelen, waarvoor je een plan van aanpak hebt gemaakt.

Hoe ik werk is geen therapie, maar privé-ervaringen en socialisatie kunnen aan bod komen, omdat die jou hebben gevormd. Dus waar jouw geschiedenis jouw functioneren raakt, kan ze onderwerp van gesprek zijn om tot beter begrip van jouw keuzes te komen.

Omdat alleen praten en denken vaak onvoldoende werkt (dat doe je vast al genoeg) en om de sessies boeiend en onderhoudend te laten zijn, zal ik niet alleen vragen stellen, maar ook diverse werkvormen inzetten (voice dialogue, opstellingen, begeleide visualisaties, etc.). Deze werkvormen helpen je zaken te verhelderen door er op een andere manier naar te kijken. Heel vaak levert dit verrassende inzichten op.

Wat ik van jou verwacht is dat je voor iedere bijeenkomst een reflectie schrijft op ons vorige gesprek en de huiswerkopdrachten hebt gedaan. Gedurende onze samenwerking neem ik aan dat je bereid bent ook buiten onze gesprekken met jouw proces bezig te zijn door erop te reflecteren.

Je mag van mij indringende gesprekken verwachten, maar wel vanuit het principe dat jouw loopbaanperspectief uitgangspunt en punt van terugkeer is. De essentie is het ontwikkelen en toepassen van de nieuwe inzichten voor jouw toekomst.

Resultaat

 

Doel is dat je jouw kwaliteiten meer en meer gaat verdiepen. Je wordt daardoor zelfstandiger en op een natuurlijker manier verbonden met je omgeving. Je gaat verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt en die zijn passend bij zowel jou als jouw omgeving.

 

Je zal merken dat je door de manier waarop jij in het leven gaat staan als vanzelfsprekend een rolmodel bent die anderen inspireert.

Na afloop

 

Wanneer we onze samenwerking afronden heb je het reflecteren op jouw functioneren verder ontwikkeld. Je hebt een interne dialoog eigen gemaakt en ben je bewust geworden van jouw stijl van les- of leidinggeven. Daarmee ben je niet alleen beter toegerust voor je taak, maar kun je ook een bijdrage leveren in het ondersteunen van andere collega’s en in de ontwikkeling van het beleid en de organisatie van de school.

Contact 

 

In een vrijblijvende kennismaking gesprek onderzoeken wat de leervraag is en of ik daarin kan ondersteunen. Tenzij een cliënt het traject geheel op eigen initiatief doet, zal bij een eventueel vervolg op enig moment een gesprek plaatsvinden met cliënt en de leidinggevende.

 

Het initiatief kan dus van de organisatie uitgaan. Een cliënt kan ook zelf het initiatief nemen en vervolgens aan de organisatie voorstellen het op te nemen in zijn Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).

Het traject start met een apart intakegesprek met de cliënt.

Contract

 

Het gaat om de ontwikkeling van de beroepsidentiteit. Er zal dus worden geformuleerd met welke aspecten de cliënt zich in de supervisie wil bezighouden. Gedurende het proces kunnen echter andere, eventueel met het aangegeven thema samenhangende aspecten naar voren komen, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling. De uitkomst van het begeleidingstraject kan dus niet van te voren in ‘eindtermen’ worden vastgelegd. De leidinggevende kan in samenspraak met de cliënt een richting aangeven, maar het is mogelijk dat er tijdens het traject nieuwe, soms onverwachte, thema’s naar voren komen die belangrijker blijken.

 

Gezien het persoonlijke karakter van de gesprekken is het van belang te vermelden dat er niets zonder medeweten van de cliënt met derden wordt besproken. Ik hanteer daarbij dus een geheimhoudingsplicht.

Vergoeding

 

Een loopbaancoaching valt meestal onder het ontwikkelen van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). In dat geval is de kans groot dat jouw werkgever de kosten vergoed. In andere gevallen kun je het als kosten opvoeren bij de belastingopgave, als opleidingskosten of kosten gemaakt voor het vinden van nieuw werk.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op via het contactformulier. 

MEER ONDERWERPEN

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.