Intervisie

INTERVISIE

ACHTERGRONDINFORMATIE

Uit de oude tijden stamt het gezegde; “Waar twee mensen lopen, is er een de leraar.” Dit geldt ook voor gesprekken bij het koffieapparaat of tijdens de gemeenschappelijke lunch. Fijn om even je ei kwijt te kunnen, maar lossen die gesprekken daadwerkelijk iets op?

 

Een diepe manier van leren aan dagelijkse uitdagingen kan met intervisie. Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen, door met behulp van (zelf)reflectie greep te krijgen op het eigen denk- en leerproces. Een kleine groep collega’s of vakgenoten vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen concrete ervaringen en deelt de inzichten.

 

Door deze vorm van samenwerking kun je de kwaliteit van het werk verbeteren, sneller dan door het voeren van individuele gesprekken. Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen, waarbij een goed leerklimaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Ik ben nieuw in deze organisatie en ik wil leren van andere nieuwkomers.

 

We willen als team een stap verder zetten.

 

Hoe gaan collega’s om met vergelijkbare uitdagingen?

Wanneer

 

In alle gevallen waarbij er de behoefte is gemeenschappelijk te groeien in professionaliteit. De omstandigheden van de deelnemers zijn vergelijkbaar en de problematieken herkenbaar.

 

Indien er een behoefte is aan teamvorming is intervisie een nuttige en leuke vorm: je leert elkaar echt kennen én je kunt van elkaar leren. Goede intervisies bouwt onderling respect en vertrouwen op.

Waarom

 

Intervisie is een mooie aanvulling op persoonlijke begeleiding. Individueel werk is doorgaans kort en krachtig voor een heldere langere termijn doel. Intervisie heeft daarentegen een langere adem en is veel collegialer van opzet.

Hoe

 

Intervisie kent verschillende vormen, is relatief eenvoudig en na mijn deskundige begeleiding door een intervisiegroep zelfstandig toe te passen.

Ik lever gedurende minimaal vier sessie een andere intervisiemethodiek aan en begeleid deze. Tevens besteed ik aandacht aan onderliggende kwaliteiten als het formuleren van een casus en diverse manieren van vragenstellen.

Opbrengst

 

Door intervisie krijg je meer kijk op jouw specifieke manier van handelen door zelfreflectie en spiegeling van collega’s. Dit maakt dat je creatiever wordt bij het oplossen van uitdagingen doordat je jouw gedragsrepertoire uitbreidt. Omdat intervisie een groot beroep doet op coachende vaardigheden als Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD), word je ook buiten de sessies bedrevener in effectieve communicatie.

 

Intervisie is ook een goede manier voorgenomen veranderingen bijvoorbeeld na een training of opleiding- binnen de organisatie te borgen. Tijdens intervisiesessies kunnen namelijk beoogde nieuwe vaardigheden aan bod komen. Intervisie is daarom een goede manier om nieuw gedrag ook daadwerkelijk te implementeren in de organisatie.

Contact 

 

Intervisie kan worden ingezet binnen het scholingsbudget. Dat maakt dat zowel teams als leidinggevenden opdrachtgever kunnen zijn.

Contract

 

Bij intervisie worden persoonlijke zaken gedeeld en daarom wordt er altijd een aantal afspraken vastgelegd in een contract. In dit contract staat wat de doelstelling is en wie er deelnemen. Ook de eventuele begeleider maakt onderdeel uit van het contract. Daarnaast worden de randvoorwaarden vermeld (tijdsduur, frequentie, plaats van samenkomst, aanwezigheidsplicht, etc.).
Bijzondere aandacht krijgt het item ‘Veiligheid’: men dient zich veilig te voelen om zich bloot te durven geven. Daarom geldt dat alle gedeelde informatie vertrouwelijk is en geldt er een geheimhoudingsplicht.

Alleen de casusinbrenger staat het vrij over de informatie uit en opbrengst van de intervisie te communiceren, echter zonder dat zaken persoonlijk naar intervisiecollega’s herleidbaar zijn.

Expliciet: bovenstaande wordt ook door de begeleider geëerbiedigd. Zo zal geen informatie worden gedeeld met leidinggevenden, P&O / HRM, etc., zonder voorafgaande schriftelijke (bijvoorbeeld mail) toestemming van betrokkene(n).

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op via het contactformulier. 

MEER ONDERWERPEN

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.